Кратка история за раждането на идеята за „Триментал Груп“

Водени от желанието за промяна и разчупване на традиционните модели и стереотипи в сферата на организационното консултиране, екипът на Триментал Груп създаде компания, която залага на индивидуалния подход към всеки служител и е готова да подаде ръка и да бъде полезна както на управляващия директор, така и на директора на отдел „Човешки ресурси“, на формалния лидер, който желае да сформира успешен работен екип, на неформалния лидер, който бива разпознат от колегите си, като човек на когото имат доверие и биха последвали в трудни ситуации, на служителите, които поради някакви причини се оказват изолирани в работна среда.

Нашият екип

Екипът на Триментал Груп е съставен от специалисти, които са работили в различни сфери и организации. Всеки един от тях е доказан професионалист в своята област, който е видял предимствата и недостатъците на системата, в която е работил. Хората от екипа на Триментал Груп са преминали през етапа на вътрешна промяна и самоосъзнаване и са постигнали качествено нова визия и по-високо ниво на съзнание, както по отношение на собствената си уникална природа, така и по отношение на механиката на взаимодействие с околния свят.