Обучения

Ние предлагаме широка гама от обучения, изцяло съобразени с Вашите потребности. След извършване на предварителен анализ на компанията и екипа, и диагностициране на специфичните проблеми и предизвикателства, пред които е изправена организацията, експертите от Триментал Груп изготвят план с препоръки, като предлагат конкретни решения под формата на тренинги, семинари, индивидуални и групови обучения, съобразени с предварително набелязаните цели.

За повече информация относно предлаганите обучения, моля свържете се с екипа на Триментал Груп.

Image module