Организационно консултиране

Всяка организация, колкото и добри резултати да постига, не би могла да поддържа тези резултати, ако не се усъвършенства и развива. Общоприето е, че знанието на служителите е най-важният актив на една организация и е източник на иновации за всяка компания.
Казано по друг начин – активите на всяка организация често са с мълчалив характер и са въплътени в служители под формата на опит, умения и нагласи, наричани още “дълбока интелигентност” на служителите. Организациите управляват знанията си, за да стимулират иновациите на всички организационни нива и за да останат конкурентоспособни.

Image module