Организационно консултиране

Изграждане и управление на екипи

Да създадеш работещ екип, в който хората са мотивирани и гледат в една посока, всеки се чувства на мястото си, всеки изпитва удовлетворение от свършената работа и като резултат от това целите и задачите на организацията се изпълняват в срок, с необходимото качество и постигайки набелязания резултат – това е мечта на всеки мениджър.

Ние от Триментал Груп можем да помогнем при избора и изграждането на екипи!

Image module

Водени от убеждението, че всеки един от нас е устроен да бъде различен и неповторим, има уникален потенциал и предназначение, който е тук да открие и реализира, при това не самостоятелно, а имено взаимодействайки си с околния свят, ние залагаме на иновативни подходи и методи за анализ и оценка на човешкия капитал, като предлагаме нестандартни решения при формиране на организационните политики за привличане, задържане, развитие и управление на човешките ресурси.

Ние твърдо вярваме, че хората могат да се чувстват вдъхновени от работата си, удовлетворени от ежедневната си комуникация в работна среда, ефективни при изпълнение на задачите си, мотивирани да постигат по-високи резултати, успешни при реализация на поставените цели…

Image module

И това е възможно тогава, когато към всяка личност се прилага индивидуален подход, базиран на познанието и зачитането на нейната уникална човешка природа, на механизмите й за взаимодействие с околния свят и на моделите й за изграждане на работещи взаимоотношения с останалите членове на екипа, основани на уважение, доверие и усещане за принадлежност към определена общност, която споделя общи цели, визия и култура.