Организационно консултиране

Управление и организационна промяна

Управлението на организационната промяна е планиран процес, който има за цел да подобри ефективността на организацията, като паралелно с това повиши удовлетвореността на нейните членове.

Четирите области, в които необходимостта от извършване на промяна във всяка една организация изглежда най-належаща са: хора, технологии, обработка на информацията и комуникация, и конкуренция.

Управлението на промяната, било то на индивидуално или на организационно ниво, е предизвикателство и за най-успешния мениджър. Мениджърите в една организация трябва да умеят да управляват промените и да успеят да убедят служителите в организацията, че промените са част  от нормалното функциониране на организацията, без те да се възприемат от служителите като заплаха.

Image module
Image module

Всяка една промяна, независимо дали е свързана с преструктуриране на организацията или внедряване на нова система за оценка, е свързана с участието на различни групи хора и трябва целенасочено да бъде управлявана. Много често организациите се фокусират върху постигане на желания резултат, като пренебрегват процедурния аспект на промените, свързан с осъществяването на промяна в поведението на различните групи в организацията – служители, средно управленско ниво, лидери, висш мениджмънт.

За да бъде успешна една промяна тя трябва да стартира  с анализ на статуквото в компанията и планиране на желаните промени, и да премине през следните няколко етапа:

– приемане на новите процеси в организацията от различните групи;

– разбиране на същността на новостите;

– съобразяване и прилагане на промените.

Показател за успеха на една промяна е, това че служителите в компанията приемат промяната като част от корпоративната култура на организацията и не желаят да се върнат към старите процеси.