Социално-мрежови анализ

„Ефективността на една организация, удовлетвореността на клиентите, производителността и иновациите, са свързани със силата на взаимоотношенията между хората в една компания“ (Пати Анклам)

Сътрудничеството е организационния императив на 21-ви век, а мрежите на взаимоотношенията са основен ресурс. Ефективността и ефикасността на всяка една група, мрежа или организация зависи от силата на взаимоотношенията между хората в нея. Това е нейният социален капитал.

Image module
Image module

Всички организации са базирани на формални и неформални социални структури. Тези структури участват в различни модели на взаимодействия, които формират мрежови връзки и тяхната работа се влияе от интензитета и качеството на информационните потоци, обкръжаващата организацията среда и нейната организационна култура. Социално-мрежовият анализ е практически метод за оценяването на ефектите, които организационните системи имат върху служителите и обратно.