Социално-мрежови анализ

Какво представлява?
Image module

  Социално-мрежовият анализ, известен още като организационно-мрежови анализ, e иновационен метод, който изучава динамиката на формалните и неформалните междуличностни взаимоотношения и работни взаимодействия на организационно ниво, както и факторите, които им въздействат.

Социално-мрежовият анализ измерва и картографира взаимодействията в групи от хора, спомага за идентифициране на най-влиятелните и изолирани служители, разкрива периметъра на влияние на неформалните лидери, както и посоката и интензитета на комуникационните и информационните потоци в организацията. Той е важен инструмент за изследване на съществуващите мрежи, за разкриване на основните играчи (неформални лидери) в тях, както и за определяне степента, в която те отговарят на нуждите и целите на организацията.

Image module

Социално-мрежовият анализ позволява на мениждърите да оптимизират наличната експертиза в организацията, спомагайки да вземат иновативни и ефективни решения.