Социално-мрежови анализ

Ползи за вашия бизнес

Социално-мрежовият анализ може да подпомогне компаниите да се справят в различни класически ситуации, като:

  • Избор на лидер

Ако търсите нов ръководител на екип във Вашата компания, един анализ на доверието и уважението на участниците в екипа, ще Ви даде важна информация за Вашия избор;

  • Създаване на екипи

Има много ситуации, при които ръководителите искат да знаят как да изградят екип от хора, който да е максимално свързан с всички части на организацията. Социално-мрежовият анализ наистина е полезен при взимането на подобни решения;

Image module
  • Задържане на хора с ключови знания и експертиза

Това може да се постигне чрез увеличаване на социалния капитал в организацията. Така например хора с повече контакти в организацията, най-вероятно са доволни от работата си и има по-голяма вероятност да останат в организацията;

  • По-интелигентни решения за формалната организационна структура в компанията

Това се постига чрез разбиране на структурите на съществуващите социални мрежи. Социално-мрежовият анализ дава представа как се извършва действително работата в организацията, как се взимат решения и до каква степен е ефективна съществуващата организационна структура. Анализът може да открои пропуските или дублирането в отчетната структура на организацията или да открои хората, които играят решаваща роля в трансфера на знания. Извършването на социално-мрежови анализ може да разкрие модели, за чиято промяна са необходими организационни промени или промени в системата за възнаграждения;

  • Сливания и придобивания

Когато едно предприятие или организация планира да се слее с друго, социално-мрежовият анализ дава възможност за анализ на подобни случаи. При този процес се свързват не само две организационни култури, а и две различни мрежи. Така анализът помага на ръководителите на двете комапании да обединят своите мрежи чрез подбиране на подходящите хора в подходящите отдели.

Image module

Ползите за Вашия бизнес могат да бъдат:

– По-голяма свързаност между отделните звена, отдели и дирекции в компанията

– По-добра комуникация

– Увеличаване на продажбите

– Идентифициране на истинските лидери

– Задържане и развитие на човешкия талант

– Значително подобряване на резултатите в общ план