Хюман дизайн

Хюман дизайн и бизнеса
Image module

Всеки предприемач, мениджър на компания, лидер на екип, ръководител в държавна организация или лидер на политическа партия, който иска да подобри управлението в организацията, може да мотивира „човешкия фактор“, прилагайки нов индивидуален подход към решаване на всяка управленска задача. Хюман дизайн дава възможност на мениджъра на организацията да разбере потенциала, силните и слабите страни, както и да предвиди моделите на поведение на всеки в екипа му.

Триментал Груп може да помогне на всеки мениджър и лидер в една организация във взаимоотношенията му с колеги, служители и партньори, предлагайки му индивидуализиран подход към всеки отделен човек. Всеки човек е устроен и може да разгърне истинския си потенциал, ако работи в професионална област, която е подходяща за него, ако позицията му в организацията отговаря най-добре на неговите естествени заложби.

Триментал Груп с помощта на Хюман дизайн ще Ви помогне да разпознаете как лидерите, мениджърите и служителите в една организация комуникират едни с други и как биха подобрили комуникацията и координацията помежду си.

Ние ще Ви помогнем да разпознаете подходящите хора за Вашата организация, както и начина, по който биха се сформирали функционално работещи екипи.
Триментал Груп ще Ви покаже къде сте податливи на влиянието на вътрешната и външната околна среда в организацията. Ние ще Ви предоставим практически техники за вземане на решения, които могат значително да подобрят ефективността на работа в организацията.

Image module