Нашата мисия

Триментал Груп ще бъде близо до тези, които желаят и се опитват да променят съзнанието си, помaгайки на всяка личност да разпознае собствената си жизнена сила, насърчавайки я да поеме по пътя на дълбока индивидуална и професионална трансформация, откривайки заедно уникалния път на персонална реализация и работещи модели на взаимоотношенията.

Услуги

Сътрудничеството е организационния императив на 21-ви век, а мрежите на взаимоотношенията са основен ресурс.

Сътрудничеството е организационния императив на 21-ви век, а мрежите на взаимоотношенията са основен ресурс.

Всяка организация, колкото и добри резултати да постига, не би могла да поддържа тези резултати, ако не се усъвършенства и развива

Всяка организация, колкото и добри резултати да постига, не би могла да поддържа тези резултати, ако не се усъвършенства и развива.

Ние предлагаме широка гама от обучения, изцяло съобразени с Вашите потребности. След извършване на предварителен анализ на компанията и екипа

Ние предлагаме широка гама от обучения, изцяло съобразени с Вашите потребности. След извършване на предварителен анализ на компанията и екипа

Системата Хюман дизайн е синтез на древните и съвременните науки и се е доказала като ценен инструмент за разбиране на човека.

Системата Хюман дизайн е синтез на древните и съвременните науки и се е доказала като ценен инструмент за разбиране на човека.